Analist Categorie Protecția Plantelor

Pentru sediul nostru central căutăm un Analist Categorie entuziast, serios şi dornic să se alăture echipei noastre.

Responsabilități:

Analiză de categorie:

 • Monitorizează marja/ produs/ categorie/ promoție;
 • Întocmește analiza de rentabilitate/ categorie;
 • Analizează periodic vânzarie pe grupe de produse/ categorie lunar;
 • Urmărește variația stocului de produse/categorie;
 • Întocmește rapoarte lunare către Director Divizie și Manageri de Categorie privind analizele de marjă/profitabilitate.

Furnizori:

 • Monitorizează derularea contractelor de achiziții: respectarea clauzelor contractuale – prețuri și discounturi, cantitate, termen de plată, calculul rabaturilor de primit, verificare facturi de marfă și de rabat emise de furnizori;
 • Recepționarea facturilor de discount OFF emise de furnizor;
 • Verificarea și validarea/ respingerea facturilor;
 • Transmiterea facturilor în contabilitate pentru înregistrare în SAP;
 • Transmiterea facturilor respinse către furnizor pentru refacere;
 • Urmărirea obținerii în timp util a facturilor corecte;
 • Primește BO și distribuie către furnizor cu Proces Verbal tip;
 • Creează fișierului de condiții comerciale achiziție de la furnizori;
 • Informează furnizorii asupra plăților planificate/ executate.

Trezoreria:

 • Crează fișierul de plăți: achiziție, discounturi, vouchere;
 • Urmărește pe baza raportului primit de la Trezorerie plățile ce trebuie făcute către furnizorii de marfă;
 • Comunică către Trezorerie lista de plăți;
 • Inchiderea de lună – fișier de marjă pe baza facturatului/ comenzilor/ discounturilor recunoscute 100%/ aplicări manuale.

SAP:

 • Introduce Politica Comercială (pachete, promoții) în SAP;
 • Urmărește și gestionează extra – SAP discounturile OFF de primit de la furnizor;
 • Analiza discounturilor OFF de acordat clienților în funcție de gradul de încasare, implementarea lor în SAP, facturare și trimitere către client;
 • Actualizează fișierul Excel de politică comercială;
 • Testări și Dezvoltări în SAP. 

Cerințe:

 • Interes confirmat pentru agricultură și, specific, pentru distribuție inputuri agricole;
 • + 5 ani experiență profesională;
 • + 2 ani experiență pe o poziție similară;
 • Studii universitare (economice, marketing, statistică);
 • Gândire analitică și atenție sporită la detalii;
 • Abilități de prezentare, claritate, concizie;
 • Tact, diplomație, răbdare, confidențialitate, integritate;
 • Abilități bune de excel (nivel mediu-avansat) și rapoarte;
 • Cunoștințe avansate SAP;
 • Engleză – nivel mediu.

Raportează către: Director Comercial

Vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Agricover în scopul recrutării de personal, având ca temei interesul său legitim de a angaja candidați care să corespundă abilităților personale și profesionale stabilite de acesta. Termenul de păstrare al acestora este de 2 ani. Prin transmiterea CV-ului considerăm ca ați luat la cunoștința de informațiile comunicate anterior.

Vă aducem la cunoștință că în orice moment vă puteți retrage consimțământul prin transmiterea unui e-mail la adresa recrutare@agricover.ro. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.