Analist Furnizori – Agricover Voluntari

Pentru sediul nostru central căutăm un Analist Furnizori entuziast, serios şi dornic să se alăture echipei noastre.

Responsabilități:

Analiză de categorie

 • Monitorizează marja/produs/categorie/promoție;
 • Întocmește analiza de rentabilitate/categorie;
 • Analizează periodic vânzarie pe grupe de produse/categorie lunar;
 • Urmărește variația stocului de produse/categorie;
 • Întocmește rapoarte lunare către Director Divizie și Manageri de Categorie privind analizele de marjă/profitabilitate.

Furnizori

 • Monitorizează derularea contractelor de achiziții: respectarea clauzelor contractuale- prețuri și discounturi, cantitate, termen de plată, calculul rabaturilor de primit, verficare facturi de marfă și de rabat emise de furnizori;
 • Recepționarea facturilor de discount OFF emise de furnizor;
 • Verificarea și validarea/respingerea facturilor;
 • Transmiterea facturilor în contabilitate pentru înregistrare în SAP;
 • Transmiterea facturilor respinse către furnizor pentru  refacere;
 • Urmărirea obținerii în timp util a facturilor corecte;
 • Primește BO și distribuie către furnizor cu Proces Verbal tip;
 • Creează fișierului de condiții comerciale achiziție de la furnizori;
 • Informează furnizorii asupra plăților planificate/executate.

Trezoreria:

 • Crează fișierul de plăți: achiziție, discounturi, vouchere;
 • Urmărește pe baza raportului primit de la Trezorerie plățile ce trebuie făcute către furnizorii de marfă;
 • Comunică către Trezorerie lista de plăți;
 • Inchiderea de luna – fișier de marjă pe baza facturatului/comenzilor/disc recunoscute 100%/aplicări manuale.

SAP

 • Introduce Politica Comercială (pachete, promoții) în SAP;
 • Urmărește și gestionează extra – SAP  discounturile OFF de primit de la furnizor;
 • Actualizează fișierul Excel de politică comercială;
 • Testări și Dezvoltări în SAP.

Cerințe:

 • Minim 5 ani experienţă pe un post similar;
 • Studii universitare
 • MS Office la nivel avansat (excel, baza de date) și rapoarte
 • Cunoștințe avansate SAP
 • Engleză – nivel mediu
 • Abilitatea de a lucra cu cifre, detalii, volume mari de date;
 • Atenție la detalii
 • Abilități de comunicare și relaționare

Raportează către: Director Divizie