Contabil – Abatorul Peris (Niculesti, Dambovita)

Pentru Unitatea de Procesare Carne de la NiculeștiPeriș căutam un Contabil entuziast, serios şi dornic să se alăture echipei noastre.

Responsabilităţi

 • Operarea în SAP a facturilor de active corporale și necorporale;
 • Emiterea din sistem a facturilor de vânzare active corporale și necorporale;
 • Rularea la sfârșit de lună a amortizării la nivel de mijloc fix;
 • Verificarea registrului de mijloace fixe cu balanță: amortizare lunară, valoarea rămasă de amortizat, valoarea mijlocelor fixe ieșite în lună, valoarea mijlocelor fixe intrate în lună, încadrarea mjlocelor fixe conform catalogului (calasa și perioadă);
 • Înregistrarea proceselor verbale de schimbare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar de la un gestionar la altul;
 • Înregistrarea facturilor de achiziții live stock (lapte, porci în prestare);
 • Verificarea lunară a întocmirii declarațiilor către DITL (Direcția Impozite și Taxe Locale) pentru măririle de valoare aferente mijloacelor fixe în cauză;
 • Întocmirea componentei lunare a investițiilor în curs;
 • Întocmirea lunară a componentei avansurilor pentru activele corporale și necorporale;
 • Pregătirea dosarelor pentru diverse controale: Garda Financiară, Poliția Economică, ANAF, Audit extern;
 • Verificarea situației clienților cu sold negativ și trimiterea către facturare;
 • Verificarea jurnalului de cumpărări;
 • Arhivarea documentelor contabile.

Cerinţe

 • Experiență de 1 an pe un post similar;
 • Cunoștințe aprofundate de contabilitate mijloace fixe;
 • Abilități foarte bune de Excel;
 • Cunoștinte SAP – ca utilizator – reprezintă un plus;
 • Studii superioare contabilitate și informatică de gestiune – reprezintă un plus;
 • Capacitate de interpretare a analizelor și rapoartelor realizate;
 • Gândire analitică și abilități de prezentare, claritate, concizie, organizare;
 • Atenție la detalii și atitudine foarte prietenoasă față de cifre și date;
 • Integritate și o înclinație confirmată pentru norme și proceduri.

Raportează către : Contabil Sef Agrifood

Vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Agricover în scopul recrutării de personal, având ca temei interesul său legitim de a angaja candidați care să corespundă abilităților personale și profesionale stabilite de acesta. Termenul de păstrare al acestora este de 2 ani. Prin transmiterea CV-ului considerăm ca ați luat la cunoștința de informațiile comunicate anterior.

Vă aducem la cunoștință că în orice moment vă puteți retrage consimțământul prin transmiterea unui e-mail la adresa recrutare@agricover.ro. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.”