Contabil Senior / Agricover Livestock

Candidatul ideal

Cerinţe
• Experiența minim 2 ani pe o poziție similară;
• Experiența minim 7 ani în domeniul financiar-contabil;
• Studii superioare economice;
• Cunoaștere foarte bună a MS Office, SAP;
• Engleza – cel puțin nivel conversațional;
• Excelente abilitati de comunicare;
• Abilități dezvoltate de culegere, analiză și interpretare informații, utilizare tehnologie informatică, înțelegere, cunoaștere și aplicare aspecte legislative din domeniul de activitate;
• Cunoașterea definițiilor, standardelor și reglementărilor specifice domeniului de activitate;
• Inițiativă, responsabilitate, integritate, lucru în echipă și organizare.

Raportează către : Responsabil Financiar Abator

Descrierea jobului

Pentru Unitatea de Procesare Carne de la Niculești căutam un Contabil Senior competent şi dornic să se alăture echipei noastre.

Responsabilităţi
• organizează, îndrumă, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar contabile a abatorului în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
• organizează și coordonează contabilitatea stocurilor;
• organizează și coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele incluse precum și persoanele care exercită acest control;
• răspunde de consemnarea corectă și în timp real, în scris, în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul societății;
• răspunde de înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• urmărește stabilirea și decontarea în termen a drepturilor ce revin societății privind impozitele, taxele și alte drepturi și obligații prevazute de lege;
• răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul abatorului;
• răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului;
• răspunde de evidența formularelor cu regim special;
• organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale;
• raspunde de implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;
• supervizează reconcilerea și închiderea conturilor lunar;
• realizează analiza costului de producție;
• asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare pe abator la termenele stabilite de legislația în vigoare și de managementul societății;
• răspunde de respectarea graficului circuitului documentelor, direct sau prin delegații de competență;
• analizează periodic evoluția rulajelor și soldurilor principalelor conturi debitoare și creditoare, corelațiile dintre acestea, în vederea stabilirii unor măsuri operative de direcționare a activității.

Trimite-ne CV-ul tau!