Dispecer Transport – Abatorul Periș

Pentru Unitatea de Procesare Carne de la NiculeștiPeriș căutam un Dispecer Transport entuziast, serios şi dornic să se alăture echipei noastre.

 

Responsabilităţi

 • Răspunde de recepţionarea şi înregistrarea corectă a solicitărilor de transport primite;
 • Înregistrează comenzile  şi datele în SAP;
 • Răspunde de respectarea procedurilor  privind modul de organizare a activităţilor de transport;
 • Gestionează direct comunicarea cu companiile de transport în forma stabilită prin contract (scris, mail, fax, telefonic);
 • Se asigură că toate cursele sunt comandate către companii de transport care au contracte valide şi care au prezentat toate documentele fiscale, asigurări şi autorizaţiile solicitate conform contractului;
 • Se asigură că toate mijloacele de transport comandate corespund din punct de vedere al autorizărilor necesare;
 • Actualizează în timp real și transmite stadiul în care se află comenzile către beneficiari;
 • Asigură implementarea clauzelor contractuale cu firmele de transport auto, atât pentru contractele standard cât şi pentru cele speciale;
 • Urmărește încadrarea în indicatorii logistici stabiliți prin politica companiei (nr de kilometri, tarife/km, tarife/cursa, etc) și atingerea obiectivelor;
 • Rezolvă situațiile în care apar la recepție diferențe cantitative și calitative în timpul transportului, informează imediat (telefonic și în scris) operatorii facturare, persoanele desemnate din diviziile care au lansat comanda de transport;
 • Răspunde de solicitări într-un mod corect, având în vedere activitatea companiilor de transport în diverse perioade de lucru;
 • Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea aspectelor legale privind domeniul de activitate (transport rutier de mărfuri), siguranţa circulatiei.

Cerinţe

 • Experienţă relevantă pe o poziţie similară – minim 2 ani;
 • Studii medii/superioare tehnice sau economice;
 • Cunoştinţe MS Office, ERP (de preferat SAP);
 • Cunoștințe legate de geografia Romaniei;
 • Dinamism si excelente abilităţi de comunicare;
 • Permis categoria B.

Raportează către: Șef Departament Transport