Inginer Agronom -Teleorman, Arges

Net Farming caută un Inginer Agronom motivat să se alăture și să se implice cu entuziasm în activităţile din fermele agricole din Teleorman și Argeș.

Responsibilități

Activităţile din fermă

 • Implementează planul şi structura de culturi ce vor fi produse în fermă în fiecare an împreună cu Directorul Tehnic;
 • Asigură îndeplinirea şi supravegherea culturilor, a lucrărilor fito-sanitare;
 • Propune tipul de seminţe potrivit pentru însămânţare şi producţie;
 • Implementează, împreună cu directorul Tehnic, rotaţia culturilor pe suprafaţa fermei agricole;
 • Asigură aplicarea şi respectarea tuturor politicilor şi procedurilor companiei de către fiecare angajat în parte;
 • Întocmeşte necesarul de inputuri (pesticide, îngrăşăminte, materiale tehnice, motorină);
 • Asigură evidenţa cronologică a terenurilor aflate în arendă, întocmeşte şi arhivează documentele necesare păstrării aceasteia;
 • Identifică, măsoară şi contractează noi terenuri (arendare).

Resursele umane

 • Întocmeşte evidenţa prezenţei personalului, prin completarea şi transmiterii foii colective de prezenţă (lunar);
 • Are atribuţii privind securitatea şi sănătatea în munca de instruire a lucrătorilor la locul de muncă şi instruirea periodică a lucrătorilor din subordine;
 • Asigură buna funcţionare a utilajelor în vederea evitării accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • Ţine evidenţa substanţelor chimice periculoase şi instruieşte lucrătorii cu privire la folosirea acestor substanţe şi măsuri de prim ajutor în caz de intoxicaţii;
 • Coordonează activitatea  de evacuare în caz de incendii şi calamităţi naturale.

Bugetul de venituri şi cheltuieli

 • Întocmeşte bonuri de consum şi NIR – uri;
 • Este responsabil de gestionarea chetuielilor fermei şi de obţinerea indicatorilor de productivitate, astfel încât să fie respectat planul de afaceri al fermei agreat la începutul anului.

Cerinţe

 • Minim 1 an experienţă pe un post similar;
 • Studii agronomice;
 • Experiență în producţie agricolă;
 • Buna cunoaștere a procesului de producție;
 • Capacitate de decizie şi bune abilităţi de comunicare;
 • Orientare către soluții;
 • Cunoștințe MS office;
 • Permis categoria B.

Raportează către: Director Tehnic Net Farming