Inspector asigurări – subscriitor – Agricover Broker de Asigurare BUZĂU

Pentru divizia Agricover Broker de Asigurare căutam un Inspector asigurări – subscriitor competent şi dornic să se alăture echipei noastre.

Responsabilităţi

 • Cunoaște foarte bine produsele de asigurare;
 • Negociază prima și condițiile de asigurare în care să se încheie contractul, în concordanță cu riscurile care se subscriu și în limitele competențelor primite;
 • Centralizează și transmite departamentului de vânzări ofertele conform procedurilor de subscriere;
 • Emite polițele de asigurare în limitele atribuite și încasează prima de asigurare în termenii negociați;
 • Monitorizează și răspunde de subscrierea polițelor încheiate;
 • Răspunde de încasarea ratelor următoare celei dintâi la scadența stabilită în contractul de asigurare;
 • Răspunde de regularizările și modificările din polițele de asigurare încheiate;
 • Arhivează copiile contractelor de asigurare și răspunde de păstrarea lor în condiții de siguranță;
 • Analizează activitatea de subscriere dpdv al cotației, riscuri asigurate pe Asiguratori/zone/ gupuri de clienți și transmite situația centralizatoare către management.

Cerinţe

 • Interes confirmat pentru agricultură și, specific, pentru domeniul asigurărilor;
 • Experiență de minim 2 ani în domeniul vânzărilor;
 • Studii superioare;
 • Cunoştiinţe avansate de utilizare a calculatorului (MS Office: Excel, Word, PPT);
 • Permis de conducere categoria B;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Abilități dezvoltate de culegere, analiza și interpretare informații;
 • Cunoașterea definițiilor, standardelor și reglementarilor specifice domeniului de activitate;
 • Inițiativă, responsabilitate, integritate, lucru în echipă și organizare.

Raportează către: Coordonator Subscriere Agricover Broker de Asigurare

Vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Agricover în scopul recrutării de personal, având ca temei interesul său legitim de a angaja candidați care să corespundă abilităților personale și profesionale stabilite de acesta. Termenul de păstrare al acestora este de 2 ani. Prin transmiterea CV-ului considerăm ca ați luat la cunoștința de informațiile comunicate anterior.

Vă aducem la cunoștință că în orice moment vă puteți retrage consimțământul prin transmiterea unui e-mail la adresa recrutare@agricover.ro. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.”