Inspector Resurse Umane – Abator Peris

Pentru Unitatea de Procesare Carne de la Niculești-Periș căutăm un Inspector Resurse Umane entuziast, serios și dornic să se alăture echipei noastre.

Responsabilități

 • Asigură înregistrarea CIM și a modificărilor aduse acestora (modificare elemente CIM, suspendare / reluare activitate, încetare CIM) în aplicația Charisma HR;
 • Întocmește și ține evidența dosarelor personale ale salariaților;
 • Gestionează, completează și actualizează baza de date;
 • Întocmește adeverințele referitoare la elementele CIM ce se eliberează salariaților spre a folosi la medic de familie, spitalizare, bancă, grădiniță, tribunal, primărie, dosar pensie, etc;
 • Asigură evidența documentelor referitoare la relațiile de muncă prin completarea registrelor specifice (decizii, adeverințe);
 • Ține evidența absențelor nemotivate, CFS, zilelor evenimente deosebite, concediilor de odihnă, concediilor medicale și le introducere în aplicația Charisma HR, care se realizează prin evidența pontajelor lunare;
 • Introduce lunar datele legate de pontajul zilnic și lunar al salariaților în aplicația Charisma HR;
 • Introduce lunar în baza de date, informațiile necesare calcului salarial (pe baza documentelor justificative);
 • Ofera suport în derularea procesului cercetării / sancționării disciplinare;
 • Asigură relația cu instituțiile statului: Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa de Pensii, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa de sănătate, Institutul Național de Statistică;
 • Asigură păstrarea și arhivarea adecvată a documentelor de personal ale actualilor și foștilor salariați, precum și a documentelor legate de salarizarea lunară;
 • Întocmește rapoarte și statistici conținând informații legate de actualii și foștii salariați și activitatea desfășurată;
 • Este permanent actualizat cu informația de specialitate (legislație resurse umane, ex. Codul Muncii) din domeniul sau pentru a se asigura ca răspunde corect la solicitările care vin în ceea ce privește administrarea de personal.

Cerințe

 • Minim studii medii (de preferat profil economic)
 • Minim 2 ani pe o poziție similară de specialist administrare & salarizare
 • Instruire formală sau experiență în domeniul procedurilor și normelor specifice domeniului muncii (atestat absolvire curs Inspector Resurse Umane / Inspector Salarii)
 • Cunoștinte operare calculator: Word (întocmire documente specifice activității HR), Excel (tabele, rapoarte)
 • Cunoștințe operare aplicație Charisma HCM