Jurist Recuperare Creanțe – Agricover Credit IFN Bucuresti

Căutăm un Jurist abil și dornic să se alăture echipei noastre și să participe la activitatea de recuperare a creanțelor izvorâte din contractele de credit finanțate de  Agricover Credit IFN, având permanent în vedere maximizarea performanțelor  companiei.

Responsabilități

 • Face propuneri către comitetul de colectare juridică creanțe referitoare la strategia de urmărit în cazul colectărilor juridice de creanțe aferente pentru dosarele alocate.
 • Implementează strategiile de urmărit în forma aprobată de comitetul de colectare de creanțe.
 • Realizează acțiunile efective de recuperare juridică: acțiuni de executare silită (a garanțiilor înscrise, împotriva patrimoniului debitorului / fidejusorilor persoane juridice / garanților persoane fizice), de deschidere și de recuperare a creanțelor în cadrul procedurilor de insolvență, alte mijloace legale.
 • Propune și încheie, în baza mandatelor acordate, acte juridice (de tranzacție) cu debitorii.
 • Efectuează vizite la sediul clienților.
 • Reprezintă societatea în instanțele de judecată și în raporturile cu executorii judecătorești.
 • Sprijină echipa comercială în activitatea de recuperare amiabilă de creanțe (inclusiv prin vizite în teren la sediul clienților).

Cerințe

 • Experiență relevantă de minim 3 ani pe o poziție similară
 • Studii superioare juridice;
 • Cunoaștere bună a pachetului MS Office;
 • Claritate, concizie, organizare, responsabilitate;
 • Integritate și o înclinație confirmată pentru norme și proceduri.

Raportează către: Manager Juridic Agricover IFN

Vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Agricover în scopul recrutării de personal, având ca temei interesul său legitim de a angaja candidați care să corespundă abilităților personale și profesionale stabilite de acesta. Termenul de păstrare al acestora este de 2 ani. Prin transmiterea CV-ului considerăm ca ați luat la cunoștința de informațiile comunicate anterior.

Vă aducem la cunoștință că în orice moment vă puteți retrage consimțământul prin transmiterea unui e-mail la adresa recrutare@agricover.ro. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.”