Laborant Junior – Agricover Buzău

Căutăm un Laborant Junior talentat şi entuziast, dedicat şi dornic să se alăture echipei noastre. Viitorul Laborant se va implica în efectuarea analizelor de laborator la recepţionarea/livrarea produselor agricole, verificarea calităţii produselor depozitate, verificarea realizării proceselor de condiţionare şi conservare a cerealelor. Transportul este asigurat pentru întreaga echipă activă în locaţiile Agricover.

Responsabilităţi:

 • efectuează analizele de laborator pe eşantionul de lucru determinând indicii de calitate (conform Manualului de gradare a seminţelor de consum) şi/sau parametrii suplimentari care caracterizează din punct de vedere calitativ lotul respectiv, diferenţiat pe fiecare specie de seminţe de consum şi prevederi contractuale;
 • rezultatele constatate la analiză probelor le înscrie în documentele care atestă cantitatea şi calitatea mărfii recepţionate (BCA);
 • la recepţia produselor începe cu eşantionarea produselor în mijlocul de transport folosind sondă (manuală sau automatizată); proba martor, o etichetează, o depozitează într-o camera special amenajată şi o înregistrează în registrul de evidenţă a probelor martor;
 • controlează procesul de fabricaţie pe faze;
 • verifică starea calitativă şi de conservare a produselor din stoc propunând măsurile de conservare necesare;
 • pe baza datelor din documentele de urmărire a operaţiunii de condiţionare întocmeşte situaţia rezultatului condiţionării (SRC);
 • participa la supravegherea operaţiunilor de încărcare a produselor pentru livrare;
 • asigură şi răspunde de desfăşurarea activităţii de control al calităţii produselor agricole preluate în baze şi silozuri, răspunzând de calitatea produselor livrate;
 • întocmeşte bilunar situaţiile privind calitatea produselor (indici de calitate, infestare, temperatură);
 • răspunde împreună cu ceilalţi laboranţi, cu şeful de locaţie şi gestionarii locaţiei de calitatea şi  cantitatea  tuturor produselor şi materialelor aflate în gestiune;
 • respectă şi aplică prevederile Sistemului de Management Integrat Calitate-Siguranţă Alimentului (SMICSA);
 • verifică starea de igienă şi curăţenie a mijlocului de transport;
 • întocmeşte Fişa de neconformitate produs;
 • întreţine în bune condiţii ustensilele, materialele şi aparatura din laborator, care vor avea verificarea metrologică la zi.

Cerinţe:

 • Studii medii si/ superioare(de preferat profil agricol)
 • Persoana dinamica cu abilitati de comunicare;
 • Integritate, atentie concentrata si distributiva;
 • Initiativa, memorie vizuala, spirit organizatoric.