Laborant SILOZ – Divizia Operatiuni

Candidatul ideal

Cerinţe
• Studii medii (de preferat profil agricol )
• Licenţă gradator – constituie un avantaj
• Minim 2 ani pe o poziţie similară

Raportează către: Şef Locaţie

Descrierea jobului

Căutăm un Laborant talentat şi entuziast, dedicat şi dornic să se alăture echipei noastre. Viitorul Laborant se va implica în efectuarea analizelor de laborator la recepţionarea/livrarea produselor agricole, verificarea calităţii produselor depozitate, verificarea realizării proceselor de condiţionare şi conservare a cerealelor. Transportul este asigurat pentru întreaga echipă activă în locaţiile Agricover.

Responsabilităţi
• efectuează analizele de laborator pe eşantionul de lucru determinând indicii de calitate (conform Manualului de gradare a seminţelor de consum) şi/sau parametrii suplimentari care caracterizează din punct de vedere calitativ lotul respectiv, diferenţiat pe fiecare specie de seminţe de consum şi prevederi contractuale;
• rezultatele constatate la analiză probelor le înscrie în documentele care atestă cantitatea şi calitatea mărfii recepţionate (BCA);
• la recepţia produselor începe cu eşantionarea produselor în mijlocul de transport folosind sondă (manuală sau automatizată); proba martor, o etichetează, o depozitează într-o camera special amenajată şi o înregistrează în registrul de evidenţă a probelor martor;
• controlează procesul de fabricaţie pe faze;
• verifică starea calitativă şi de conservare a produselor din stoc propunând măsurile de conservare necesare;
• pe baza datelor din documentele de urmărire a operaţiunii de condiţionare întocmeşte situaţia rezultatului condiţionării (SRC);
• participa la supravegherea operaţiunilor de încărcare a produselor pentru livrare;
• asigură şi răspunde de desfăşurarea activităţii de control al calităţii produselor agricole preluate în baze şi silozuri, răspunzând de calitatea produselor livrate;
• întocmeşte bilunar situaţiile privind calitatea produselor (indici de calitate, infestare, temperatură);
• răspunde împreună cu ceilalţi laboranţi, cu şeful de locaţie şi gestionarii locaţiei de calitatea şi cantitatea tuturor produselor şi materialelor aflate în gestiune;
• respectă şi aplică prevederile Sistemului de Management Integrat Calitate-Siguranţă Alimentului (SMICSA);
• verifică starea de igienă şi curăţenie a mijlocului de transport;
• întocmeşte Fişa de neconformitate produs;
• întreţine în bune condiţii ustensilele, materialele şi aparatura din laborator, care vor avea verificarea metrologică la zi.

Trimite-ne CV-ul tau!