Manager de Zonă – Achizitor Cereale Ialomita-Ilfov

Căutăm un Manager de zona-Achizitor Cereale talentat şi entuziast, dornic să se alature echipei noastre şi să gestioneze relaţia directă cu fermierii conform bugetului stabilit pe regiunea alocată. Managementul relaţiei cu fermierii porneşte de la necesitatea creării, menţinerii şi dezvoltării unei relaţii de parteneriat care să permită atingerea obiectivelor de cifra de afaceri şi profitabilitate ale Companiei pe baza înțelegerii nevoilor acestora şi satisfacerii lor cu produsele şi serviciile comercializate.

Responsabilităţi

 • Identifică și inițiază relații comerciale cu fermierii din aria sa de responsabilitate;
 • Răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
 • Are în vedere creşterea volumului de achiziții cereale și extinderea ariei de acoperire alocate;
 • Inițiază contracte, negociază prețuri și condiții comerciale;
 • Întocmeşte contractele de achiziție și le transmite împreună cu documentele aferente către dep. Execuție contracte;
 • Respectă procedurile firrmei cu privire la conţinutul dosarului de achiziție şi modul de circulaţie al tuturor documentelor necesare;
 • Monitorizează gradul de execuție și conciliază eventualele probleme;
 • Urmăreşte modificările şi completările Bazei de date cu fermierii din zona de activitate;
 • Cunoaşte situaţia centralizată pe clienţi / fermieri / furnizori a tuturor  contractelor întocmite (informaţiile legate de suprafeţe, cantităţi, produse contractate, valori);
 • Menţine şi promovează în piaţă imaginea firmei în zona sa de activitate;
 • Se informează cu privire la activitatea în piaţă de achizitii cereale;
 • Întocmeşte zilnic raportul cu activitatea desfăşurată;
 • Răspunde de soluţionarea eventualelor probleme care apar în relaţia cu fermierii din zona sa de responsabilitate;
 • Se sincronizează cu celelalte departamente interne în vederea atingerii obiectivelor de afacere specifice regiunii în care acţionează.

Cerinţe

 • Studii universitare (studiile agronomice prezintă avantaj)
 • Minim 3 ani experienţă în achiziții cereale
 • Cunoașterea activității logistice pe lanțul de achiziție, conservare și depozitare a produselor
 • Abilități excelente de comunicare și negociere
 • Capacitate de analiză și luare de decizii
 • Capacitate de adaptare la situații noi și de lucru în echipă
 • Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (MS Office)
 • Permis de conducere categoria B
 • Limba Engleză

Raportează către: Directorul de Achiziții