Responsabil protectia mediului, securitate si sanatate in munca Agricover Voluntari, IF

Pentru divizia noastra de Agribusiness cautam un Responsabil protectia mediului, securitate si sanatate in munca competent si motivat sa se alature echipei noastre.
RESPONSABILITATI

MEDIU

 • indentificarea prevederilor legale si a altor cerinte de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu, inclusiv tinerea evidentei centralizata a deseurilor;
 • luarea masurilor de valorificare sau eliminare a tuturor deseurilor rezultate;
 • monitorizarea substantelor periculoase, la nivelul unitatii de procesare;
 • efectuarea auditurilor interne in domeniul protectiei mediului;
 • raportarea periodica, conform cerintelor specificate de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
 • insotirea inspectorilor Garzii de Mediu in activitatile de control, insusirea si respectarea termenelor de realizare a masurilor impuse;
 • intocmirea documentelor pentru livrarea produselor neconforme;
 • intocmirea documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor de mediu;

SECURITATEA MUNCII

 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitatea si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si locurilor de munca;
 • efectuarea instructajului introductiv general la angajare pentru tot personalul si instructajul periodic pentru personalul societatii;
 • stabilirea tematicii de instruire;
 • intocmirea planului de prevenire si protectie;
 • efectuarea auditurilor interne in domeniul protectiei muncii;
 • evidenta accidentelor de munca, incidentelor periculoase si a accidentelor usoare;
 • evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 • monitorizarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile legii;
 • evidenta echipamentelor individuale de protectie;
 • insotirea inspectorilor de munca in activitatile de control, insusirea si respectarea termenelor de realizare a masurilor impuse;

PSI

 • aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor;
 • control si aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
 • propunerea si includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
 • indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;
 • organizarea interventiei de stingere a incendiilor ;
 • intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;
 • elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia.

CERINTE

 • Studii superioare, preferabil tehnice
 • Experienta pe o pozitie similara de cel putin 2 ani
 • Autorizatii/atestate specifice activitatii in conformitate cu legislatia actuala (curs SSM, curs cadru tehnic desemnat, curs gestiunea deseurilor)
 • Buna cunoastere a legislatiei romane aplicabile in domeniu
 • Cunoastere a utilizarii MS Office (Word, Excel)
 • Abilitati de prezentare, claritate, concizie
 • Excelente abilitati interpersonale: tact, diplomatie, rabdare, confidentialitate, integritate