Șef de Bază Miroși

Căutăm un Șef de Bază competent și dornic să se alature echipei noastre și să asigure buna desfășurare a activității din baza Miroși. Viitorul Șef de Bază realizează obiectivele stabilite, coordonând, îndrumând și asigurând controlul activității din bază.

Responsabilități

 • Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate din subunitate și a echipei din subordine;
 • Coordonează și răspunde de activitatea de recepție și conservare a produselor recepționate;
 • Coordonează și răspunde de acțiunile oamenilor din subordinea sa;
 • Se asigură de atingerea obiectivelor stabilite și respectarea tuturor normelor și procedurilor aferente diviziei;
 • Ia măsurile necesare pentru menținerea bazei în perfectă stare de funcționare și în stare de igienă corespunzătoare cu standardele  stabilite (standardele de siguranță alimentară și calitate a produsului, legile și normele legale , cerințele cuprinse în autorizațiile și licențele deținute de companie);
 • Ia măsurile necesare pentru utilizarea integrală și la capacitate constructivă a instalațiilor, echipamentelor, dispozitivelor, mașinilor, utilajelor;
 • Ia măsurile necesare pentru  menținerea calității construcțiilor, raportează orice modificări de natura să influențeze calitatea și structura clădirilor din perimetrul bazei;
 • Asigură îndeplinirea măsurilor de siguranță în conservare a produselor depozitate;
 • Asigură încadrarea în consumurile energetice optime ale tuturor  operațiunilor;
 • Verifică, urmărește și răspunde de buna execuție a programului de reparații și curățenie, dezinsecție a spațiilor;
 • Urmărește și răspunde de realizarea bugetului lunar planificat, întocmind săptămânal/lunar un raport de activitate;
 • Supraveghează și îndrumă întreaga activitate de recepționare, luând toate măsurile organizatorice pentru desfășurarea în bune condiții a acestora;
 • Răspunde de integritatea tuturor mijloacelor fixe aflate în bază; Ia măsuri de securitate a tuturor bunurilor aflate în gestiune;
 • Urmărește și supraveghează, răspunde de modul de derulare a  contractelor încheiate de bază;
 • Răspunde, coordonează și urmărește activitatea de securitate și pază, controlează modul de executare a acestei activități;
 • Întocmește, pe baza dispozițiilor de livrare, împreuna cu gestionarii, planul de livrare a produselor;
 • Ia măsuri și răspunde alături de personalul de laborator pentru ca produsele destinate livrării să îndeplinească toate condițiile de calitate stabilite de STAS-uri și contractele încheiate.

Cerințe

 • Studii medii (Liceu agricol) și/sau Studii universitare (studii agronomice sau în domeniul tehnic)
 • Experiență de conducere într-un mediu de producție/linie de producție – minim 3 ani
 • Cunoștinte de utilizare a calculatorului (MS Office)
 • Capacitate de decizie şi bune abilităţi de comunicare;
 • Orientare către soluții.

Raportează catre : Director Tehnic Net Farming