Trezorier – Abatorul Peris (Niculesti, Dambovita)

Pentru Unitatea de Procesare Carne de la NiculeștiPeriș căutam un Trezorier entuziast, serios şi dornic să se alăture echipei noastre.

Responsabilităţi

 • Participă în procesul zilnic de programare a plăţilor şi urmărire a încasărilor;
 • Întocmeşte rapoartele de trezorerie zilnice, săptămânale, lunare şi analiza acestora;
 • Organizează plăţile în funcţie de disponibil;
 • Verifică şi confirmă încasarile;
 • Completează cererile de tragere şi rambursările de credite;
 • Întocmeşte ordine de plată în format letric (când e cazul);
 • Preia şi prelucrează date din sistemul contabil în vederea realizării diferitelor rapoarte;
 • Întocmește și operează ordine de compensare;
 • Analizează datele şi informaţiile existente în diferite sisteme şi formate, în vederea realizării cerinţelor de raportare financiară;
 • Se implică în realizarea şi gestionarea cash flow-ului;
 • Realizează analize în vederea prelungirii şi majorării liniilor de credit;
 • Analizează garanţiile mobiliare şi imobiliare;
 • Gestionează şi efectuează rapoartele de evaluare şi poliţele de asigurare;
 • Calculează dobânzile;
 • Verifică operaţiunile din extrasele bancare (nivel comisioane, etc);
 • Gestionează documentaţia bancară referitoare la: administrarea conturilor bancare, acorduile CRC, cererile de credit corporate, cererile de tragere/rambursare, emiterea scrisorilor de garanţie bancară, schimburile valutare,  deschiderea/inchiderea conturilor/internet banking;
 • Administrează corespondenţa: adrese de înaintare, registrul de intrare – iesire;
 • Verifică şi expediază dispoziţii de plăţi şi încasări externe;
 • Redactează împuterniciri;
 • Administrează contracte, carduri, token-uri;
 • Participă activ în proiectele departamentului. 

Cerinţe

 • Experiență de 1 an pe un post similar;
 • Cunoștinte aprofundate de trezorerie;
 • Abilități foarte bune de Excel;
 • Cunoștințe SAP – ca utilizator – reprezintă un plus;
 • Studii superioare financiare – reprezintă un plus;
 • Capacitate de interpretare a analizelor şi rapoartelor realizate;
 • Gândire analitică și abilități de prezentare, claritate, concizie, organizare;
 • Atenție la detalii și atitudine foarte prietenoasă față de cifre și date;
 • Integritate și o înclinație confirmată pentru norme și proceduri.

Raportează către : Contabil Sef Agrifood

Vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Agricover în scopul recrutării de personal, având ca temei interesul său legitim de a angaja candidați care să corespundă abilităților personale și profesionale stabilite de acesta. Termenul de păstrare al acestora este de 2 ani. Prin transmiterea CV-ului considerăm ca ați luat la cunoștința de informațiile comunicate anterior.

Vă aducem la cunoștință că în orice moment vă puteți retrage consimțământul prin transmiterea unui e-mail la adresa recrutare@agricover.ro. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.”