Accounting Manager

Împreună cu noi îți poți scrie povestea mai departe, alături de experți recunoscuți, într-un mediu dinamic și competitiv, sprijinind dezvoltarea agriculturii românești.

Poziția de Accounting Manager ți se potrivește dacă ai:

 • Interes confirmat pentru domeniul financiar-contabil;
 • + 3/5 ani experiență pe o poziție similară;
 • Studii superioare financiare;
 • Cunoaștere foarte bună a MS Office, Charisma;
 • Competențe dezvoltate de management echipă/activitate;
 • Flexibilitate, claritate, concizie, organizare;
 • Atenție la detalii și atitudine foarte prietenoasă față de cifre și date;
 • Integritate și o înclinație confirmată pentru norme și proceduri.

Responsabilitățile tale sunt:

 • Planifică, organizează, coordonează și monitorizează activitatea departamentului contabilitate.
 • Coordonează, supervizează și susține dezvoltarea echipei contabile.
 • Urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluarii patrimoniului.
 • Participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere patrimoniu.
 • Verifică declarațiile privind obligațiile de plată la bugetul de stat, a deconturilor de TVA.
 • Verifică notele contabile, face analiza conturi și închidere lunară balanțe de verificare.
 • Realizează reconcilieri operațional/contabilitate.
 • Calculează provizioanele de risc de credit conform normelor interne și BNR.
 • Este responsabil pentru închiderile de lună.
 • Este reponsabil pentru raportarile BNR și cele statutare.
 • Întocmește/verifică declarații, notificări, raportări BNR.
 • Coordonează și participă la lucrările de audit statutar.
 • Definește, implementează și actualizează fluxurile și procedurile contabile.
 • Implementează și asigură la nivelul departamentului conformitate cu regulile de control intern.
 • Participă la redactarea și actualizarea dosarulului prețurilor de transfer.
 • Asistă și reprezintă departamentul în relațiile cu terții.

Întreaga echipă de finanțare te încurajează permanent să te implici în:

 • Participarea la activitățile de parametrare și dezvoltări informatice legate de aplicația de gestiune;
 • Promovarea respectului reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum şi în relaţiile cu clienții;
 • Menţinerea şi transmiterea unui standard de profesionalism în realizarea activităţilor departamentului, prin punerea în aplicare a proceselor și procedurilor de lucru agreate.

Raportează către: Director Financiar Agricover Credit IFN