Economist Senior – Agricover Broker de Asigurari Bucuresti

Agricover Broker de Asigurări este o companie a Grupului Agricover ce vine să susţină afacerea clienţilor asigurând evaluarea riscurilor, acoperirea acestora prin asigurare şi asistenţă pe toată perioada de valabilitate a contractului de asigurare.

Agricover Broker de Asigurare are capabilitatea şi experienţa de a înţelege necesităţile şi riscurile ce pot apărea în activităţile agricole şi de a oferi soluţii adaptate specificului acestora, negociate cu asiguratori puternici şi recunoscuţi. Preocuparea Agricover Broker de Asigurare este de a proteja bunurile şi valorile clienţilor oferind consultanţa necesară în luarea celor mai bune decizii (privind acoperirea riscurilor prin asigurare) precum şi acordarea asistenţei specializate în cazul producerii unei daune.

Alături de noi îți poți scrie povestea mai departe, alături de experți recunoscuți, într-un mediu dinamic și competitiv, sprijinind dezvoltarea agriculturii românești.

Rolul de Economist Senior ți se potrivește dacă:

 • Ai experiență de minim 3 ani în domeniul economic
 • Ești organizat/ă și îți place să lucrezi cu date și cifre
 • Ai gândire analitică și atenție sporită la detalii
 • Deții cunoștințe avansate de Microsoft Office
 • Ai studii superioare
 • Locuiești în sau lângă București

Responsabilitățile rolului vizează:

 • Întocmirea notelor contabile, analiză conturi și închiderea lunară pentru balanțele de verificare;
 • Reconcilieri operațional/contabilitate;
 • Contribuție la optimizarea sistemelor și proceselor pentru a eficientiza activitatea departamentului;
 • Furnizare informații pentru pregatirea raportărilor către Grup;
 • Contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Furnizarea datelor privind lucrările de închidere de lună, trimestru, semestru, an;
 • Supraveghere în reconcilierea și închiderea conturilor;
 • Consultanță de specialitate acordată conducerii societății;
 • Întocmire de lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidență, decontări, cheltuieli-venituri, tehnica de calcul;
 • Contribuție la inventarierea anuală si la toate lucrările elaborate în cadrul departamentului.
 • Asigurarea evidenței contabile a documentelor cu regim special, a relațiilor cu terții, a trezoreriei și evidența veniturilor și cheltuielilor.

Întreaga echipă Broker te încurajează permanent să te implici în:

 • Respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării).
 • Promovarea respectului reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum şi în relaţiile cu partenerii și clienții.
 • Menţinerea şi transmiterea unui standard de profesionalism în realizarea activităţilor comerciale, prin punerea în aplicare a proceselor și procedurilor de lucru agreate.

Raportează către : Director Economic

Vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Agricover în scopul recrutării de personal, având ca temei interesul său legitim de a angaja candidați care să corespundă abilităților personale și profesionale stabilite de acesta. Termenul de păstrare al acestora este de 2 ani. Prin transmiterea CV-ului considerăm ca ați luat la cunoștința de informațiile comunicate anterior. Vă aducem la cunoștință că în orice moment vă puteți retrage consimțământul prin transmiterea unui e-mail la adresa recrutare@agricover.ro. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.”