Operator Stație Epurare – Abatorul Peris

Pentru Unitatea de Procesare Carne de la Niculești căutam un Operator Stație Epurare serios şi motivat să se alăture echipei noastre.

Responsabilităţi

 • Verifică, înregistrează și reglează parametrii de funcționare a echipamentelor și a stației în conformitate cu manualul de operare și cu procedura existentă.
 • Asigură buna funcționare a echipamentelor conform manualelor și a procedurii existente.
 • Aplică soluțiile chimice necesare în procesul tehnologic.
 • Asigură curățenia în incinta stației, în exteriorul incintei și în căminul de prelevare probe și de deversare ape uzate respectiv epurate.
 • Participă la operațiunile de reparaţii a instalaţiei de tratare a apelor uzate, când situația o cere.
 • Sprijină intervenția firmei/lor de service pentru remedierea defecțiunilor sau pentru efectuarea reviziilor planificate.
 • Oferă suport în prelevarea de probe de apă în vederea efectuării analizelor de laborator specifice.
 • Respectă toate cerințele legislative SSM, SU și Protecția mediului în vigoare și aplicabile în conformitate cu pregătirea sa şi instruirile primite din partea companiei.

Cerinţe

 • Studii generale sau medii.
 • Experiența ca operator în domeniul industrial – minim un an.
 • Persoană dinamică, integră, cu abilități de comunicare.
 • Inițiativă, memorie vizuală, spirit organizatoric.

Pentru acest rol oferim:

 • Salariu lunar aliniat nivelului pieței.
 • Tichete de masă.
 • Masă caldă la Cantina Unității.
 • Asigurare medicală și acces la Cabinetul medical din Unitate.
 • Instrumente și echipamente de lucru adecvate.
 • Transport asigurat.

Raportează către: Manager Tehnic

Vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Agricover în scopul recrutării de personal, având ca temei interesul său legitim de a angaja candidați care să corespundă abilităților personale și profesionale stabilite de acesta. Termenul de păstrare al acestora este de 2 ani. Prin transmiterea CV-ului considerăm ca ați luat la cunoștința de informațiile comunicate anterior. Vă aducem la cunoștință că în orice moment vă puteți retrage consimțământul prin transmiterea unui e-mail la adresa recrutare@agricover.ro. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.