Planificator Producție – Abatorul Periș

Pentru Unitatea de Procesare Carne de la Niculești-Periș căutam un Planificator Producție competent şi interesat să se alăture echipei noastre. Viitorul coleg/ă asigură planificarea producției în concordanță cu forecasturile și/sau comenziile de vânzare corelate cu capacitatea de producție si cu disponibilitatea stocurilor.

Abatorul procesează săptămânal peste 9.500 de capete (porc) și are o echipă de peste 550 de oameni. Unitatea de producție face parte din grupul Agricover din 2015, grup românesc cu 20 ani de activitate în agricultură și zootehnie.

Responsabilități

 • Participă la întocmirea planului de producţie (abatorizare, tranşare, procesare carne, ambalare, refrigerare, congelare/decongelare) si, în conformitate cu cerinţele departamentelor cu care colaborează (vânzări, producţie), decide asupra eventualelor modificări ale acestuia;
 • Analizează cerinţele specifice ale departamentului comercial;
 • Extrage din aplicația informatică rapoarte cu  comenzile de vânzare și stocurile zilnice de semifabricate, produse finite, materiale (condiment, ambalaje, etc) analizând nevoia de producţie;
 • Creează în sistemul informatic comenzile de producţie în conformitate cu planificarea aprobată de managerul de producţie;
 • Extrage din sistemul informatic rapoarte cu indicatori privind eficienţa producţiei (scăzăminte, pierderi tehnologice realizate, etc);
 • Transmite către departamentul aprovizionare necesarul, propunând termenele de aprovizionare cu porci vii, materii prime și cu toate celelalte materiale folosite în producţie;
 • Primește, centralizează și validează ajustările zilnice ale comenziilor de vânzare datorită suplimentărilor, anulărilor sau oricăror altor modificari ale comenziilor de vânzare;
 • Verifică zilnic îndeplinirea planului de producţie pe baza raportului privind starea comenzilor de producţie;
 • Analizează utlizarea capacităţiilor de producţie prin prisma forecast-urilor de vânzare;
 • Urmăreşte evoluţia stocurilor de produse finite cu valabilitatea aproape de expirare și propune soluţii pentru lichidarea lor;
 • Responsabil cu alinierea la politicile și obiectivele în domeniul calităţii stabilite de grup;
 • Propune acţiuni corective și preventive pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în cadrul propriului Departament.

Cerințe

 • Experienţa relevantă într-un abator sau unitate de procesare a cărnii la nivel de planificator;
 • Cunoașterea tehnologiei (procesului) de sacrificare, tranşare a porcilor în abator, procesare carne și produse din carne și ambalare;
 • Cunoştinţe teoretice si practice de planificare producţie;
 • Studii superioare (reprezintă avantaj: management/ alimentaţie publică/ industria de procesare a cărnii);
 • Spirit de inițiativă;
 • Viziune comercială;
 • Prezenţa cu impact și influență;
 • Capacitatea de a influența oamenii și empatie.

Raportează către: Manager Planificare

Așteptam cu interes aplicația dvs. pe adresa de email: recrutare@agricover.ro.

Vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Agricover în scopul recrutării de personal, având ca temei interesul său legitim de a angaja candidați care să corespundă abilităților personale și profesionale stabilite de acesta. Termenul de păstrare al acestora este de 2 ani. Prin transmiterea CV-ului considerăm ca ați luat la cunoștința de informațiile comunicate anterior. Vă aducem la cunoștință că în orice moment vă puteți retrage consimțământul prin transmiterea unui e-mail la adresa recrutare@agricover.ro. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.