PROAQUA TRIO

COMPOZITIE:Solutie complexa pe baza de agenti de chelatare

Adjuvant cu rol de corectare a duritatii si pH-ului apei.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI ȘI MOD DE APLICARE

Adjuvant cu rol de corectare a durităţii și pH-ului apei.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI ȘI MOD DE APLICARE

Calitatea apei utilizate pentru pregătirea soluţiilor de lucru în cazul aplicării produselor de protecţia plantelor sau fertilizării foliare depinde de sursă, fiind evaluată funcţie de prezenţa sărurilor de calciu și magneziu sau a altor săruri precum și de pH. Utiizarea ei în pregătirea soluţiilor de lucru fără o corectare prealabilă crează unele dificultăţi asociate cu formarea depozitelor (precipitatelor).

Efectul direct al utilizării apei cu pro-prietăţi fizico-chimice inadecvate constă în reducerea eficacităţii produselor de protecţia plantelor sau îngrășămintelor foliare aplicate.

PROAQUA este un corector al apei, destinat tratării apei utilizate la pre-gătirea soluţiilor de lucru în cazul aplicării produselor de protecţia plan-telor și a îngrășămintelor foliare.

PROAQUA neutralizează proprietăţile negative ale apei dure și scade pH-ul soluţiei.

Avantajele utilizării Proaqua

 • Leagă sărurile din apă în compuși organo-minerali, ușor absorbiţi de către plante,
 • neutralizează proprietăţile negative ale apei dure și previne precipitarea (depozitarea),
 • reduce pH-ul soluţiei și mărește stabilitatea soluţiei de lucru,
 • imbunătăţește posibilitatea de amestec și eficacitatea îngrășămintelor foliare și a produselor de protecţia plantelor,
 • reduce tensiunea superficială a soluţiei prin inactivarea sărurilor, asigurând o acoperire mai bună a soluţiei,
 • previne reacţiile nedorite dintre ionii din apă și nutrienţii din îngășămintele foliare sau substanţele active din produsele de protectia plantelor,
 • crește eficacitatea produselor de protecţia plantelor și a îngrășămintelor foliare aplicate.

Calitatea apei și concentraţia corectă a soluţiei de lucru:

 • Realizarea unei tehnici corecte de stropire presupune folosirea apei lipsite de impurităţi fizice (apa tulbu-re) și chimice. Apa corespunzătoare pentru stropit va avea un conţinut total de ioni de calciu, magneziu și sodiu sub 200 mg/l și mai puţin de 1mg/l ioni de fier.
 • Volumul soluţiei de lucru se va stabili în funcţie de tehnica de aplicare.
 • În cazul utilizării unor volume mari de soluţie de 500–1000 l/ha, se vor realiza stropi de 100–175 microni. La utilizarea unui volum de 200–500 litri de soluţie mărimea stropilor va fi sub 100 microni.

Folosiţi concentraţia sigură pentru plante, evitând astfel riscul producerii unor daune, nutrienţii din solu-ţie fiind mai bine absorbiţi de către plante.

Soluţia trebuie utilizată imediat după preparare.

Dozele recomandate :

 • Apă cu duritate medie – 100 ml in 100 litri de apă (concentraţia soluţiei 0.1%)

• Apă cu duritate mare – 200 ml in 100 litri de apă (concentraţia soluţiei 0.2%).

Cultura
Spectru de combatere
Doza