ÎMPREUNĂ SUSȚINEM AGRICULTURA DIN ROMÂNIA!

În cazul în care veniturile entității dumneavoastră au fost afectate în mod semnificativ de situația generată de pandemia COVID-19 și îndepliniți condițiile cumulative pentru a putea solicita suspendarea obligațiilor de plata, în conformitate cu dispozițiile Ordonanța de urgenta nr. 37/2020, privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (O.U.G. 37/2020), respectiv:

  1. Creditul a fost acordat până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
  2. Creditul nu a ajuns la maturitate (până la data de 30 martie 2020 inclusiv);
  3. Agricover Credit IFN SA nu a declarat scadența anticipată a creditului până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
  4. Creditul nu înregistrează restanțe la data de 16 martie 2020 inclusiv (sau aceste restanțe au fost achitate până la data solicitării suspendării obligației de plată);
  5. Entitatea dumneavoastră nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului;
  6. Veniturile au fost afectate direct sau indirect exclusiv de situația gravă generată de pandemia COVID-19:

6.1 În acest sens, PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERILE INDIVIDUALE și ÎNTREPRINDERILE FAMILIALE vor depune atașat Cererii de suspendare și o Declarație pe propria răspundere. Puteți folosi acest MODEL de DECLARAȚIE pe propria răspundere.

6.2 Totodată, PERSOANELE JURIDICE, SOCIETATILE AGRICOLE vor depune atașat Cererii de suspendare și:

6.2.1 Certificatul de situații de urgență TIP 1 albastru (emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri) din care rezultă că activitatea a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a. – acest Certificat arata ca acest MODEL; sau

6.2.2  Certificatul pentru situații de urgență TIP 2 galben (emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri) prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 – acest Certificat arata ca acest MODEL,

Puteți solicita amânarea la plată, o singura dată, pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni, dar nu mai mult de data de 31.12.2020.


Pentru a putea beneficia de suspendarea obligațiilor de plată trebuie să ne transmiteți solicitarea expresă a entității dumneavoastră formulată / semnată de reprezentantul legal, până cel târziu în data de 13.05.2020:

1. În format letric/solicitare scrisă transmisă prin posta la: AGRICOVER CREDIT IFN S.A., Localitatea Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, Județul Ilfov sau

2. În format letric/solicitare scrisă transmisă prin e-mail la adresa credit@agricover.ro sau

3. Telefonic prin apelarea NUMĂRULUI DEDICAT 0374-491-880

Menționând următoarele informații:

(i) Numele entității pentru care se solicita suspendarea obligațiilor de plată;

(ii) Numărul si data contractului de credit pentru care se solicita suspendarea obligațiilor de plată;

(iii) Perioada de timp (de la 1 la 9 luni) pentru care optați suspendarea obligațiilor de plată;

(iv) Opțiunea de prelungire a duratei maxime de rambursare cu o durată similară celei pentru care ați solicitat suspendarea obligațiilor de plată;

(iv) Dovada situației excepționale pentru care solicitați suspendarea obligațiilor de plată.

Puteți folosi acest MODEL de CERERE de suspendare a obligațiilor de plată.


OBSERVAȚIE:

Dobânda datorată de entitatea dumneavoastră corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Acest lucru va conduce la creșterea sumelor totale pe care le veți avea de achitat. Toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin.

Cererea dumneavoastră va fi analizată cu privire la îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute de O.U.G. 37/2020 și de Normele de aplicare a O.U.G. 37/2020, urmând să fiți contactați cu privire la decizia adoptată, în maxim 15 zile calendaristice.

Descarcă model declarație pe propria răspundere

Descarcă model cerere de suspendare a obligațiilor de plată