Agricover Holding S.A. publică rezultatele financiare pentru anul 2020

Agricover Holding SA (“Grupul Agricover”) a publicat rezultatele financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020. Raportul Anual și Situațiile Financiare Consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite și auditate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS-UE), pot fi consultate la https://agricover.ro/relatii-investitori/.

2020 a fost marcat de șocul istoric provocat de pandemia globală generată de virusul SARS-COV-2 și de continuarea pandemiei de Febră Porcina Africană, cu impact negativ asupra unor segmente importante ale agriculturii și industriei alimentare, și de manifestarea unor condiții climaterice extreme care au afectat producția multor fermieri din sudul si estul țării.

Liviu Dobre, Directorul General al Agricover Holding S.A. declară: “Grupul Agricover a depășit cu succes acest test de stres, demonstrând încă o dată reziliența modelului său de business și capacitatea acestuia de a absorbi șocuri majore. Grupul și-a îndeplinit misiunea, onorând-și angajamentele asumate față de parteneri și contribuind la menținerea în funcțiune a unor importante fluxuri de aprovizionare, cu impact major asupra agriculturii și siguranței alimentare a populației. Nu in ultimul rând, Grupul Agricover a obținut rezultate notabile și a generat valoare pentru acționari și pentru alte categorii de părți interesate.”

Principalele rezultate financiare consolidate au fost:

 • Venituri consolidate (inclusiv venituri din dobânzi și comisioane aferente segmentului Agrifinance) de 1.639,1 milioane RON, în scădere cu 2,0% (2019: 1.673,3 milioane RON)
 • Profitabilitatea consolidată a operațiunilor continuate de 77,3 milioane RON, in creștere cu 61,6% (2019: 47,8 milioane RON)
 • Profitul pe acțiune aferent operațiunilor continuate de 0,034 în 2020 față de 0,021 în 2019.

“Aceste realizări nu sunt întâmplătoare, ele fiind rezultatul executării planului strategic de dezvoltare al Grupului, axat pe discontinuarea activităților devenite neperformante, datorită evoluției predictibile a sectorului agricol, și pe realocarea resurselor pentru dezvoltarea liniilor de business strategice, care au o contribuție efectivă la accelerarea progresului tehnologic al fermierilor, sprijiniți de soluții de finanțare specializate și la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile și responsabile fata de mediu și societate”, a mai declarat Liviu Dobre.

Analiza rezultatelor financiare consolidate și pe segmente de business

Veniturile totale au scăzut în anul 2020, datorita reducerii vânzărilor segmentului Agrifood, pe fondul reorientării societății către producția și comercializarea de produse cu valoare adăugată ridicată, în detrimentul produselor mai puțin profitabile. Astfel, principalele rezultatele obținute de segmentul Agrifood au fost:

Abatorul Periș S.A.:

 • Venituri totale de 329,1 milioane RON, în scădere cu 1,5% (2019: 333,9 milioane RON);
 • Profit net de 6,2 milioane RON, în creștere cu 135,7% (2019: -17,4 milioane RON).

Celelalte segmente de business au crescut, iar performanța lor financiara s-a îmbunătățit. Principalele rezultate financiare ale segmentelor Agrifinance și Agribusiness au fost:

Agricover Credit IFN S.A.:

 • Valoarea creditelor și avansurilor acordate (sume nete) in creștere cu 9,4% pana la 1.643,3 milioane RON (2019: 1.501,4 milioane RON);
 • Profit net de 42,1 milioane RON, în creștere cu 14,4% (2019: 36,8 milioane RON)

Agricover S.A., rezultatele aferente activităților continuate:

 • Venituri totale de 1.139,7 milioane RON, în creștere cu 2,8% (2019: 1.109,1 milioane RON)
 • Profit net de 29,8 milioane RON, în creștere cu 12,4% (2019: 26,6 milioane RON)

Finanțarea activității Grupului Agricover

Pe parcursul anului 2020, Grupul Agricover și-a finanțat operațiunile prin împrumuturi de la bănci comerciale, instituții financiare internaționale, fonduri de investiții și reinvestind majoritatea profitului obținut. Astfel, evoluția structurii de capital a fost:

 • Datorii nete de 1.397,0 milioane RON, în creștere cu 3,9% (2019: 1.344,3 milioane RON)
 • Capitaluri proprii de 499,3 milioane RON, în creștere cu 12,9% (2019: 442,1 milioane RON)

În aceste condiții, raportul dintre totalul datoriilor nete și capitalurile proprii s-a ameliorat de la 3,04 in 2019 la 2,8 in 2020.

Perspectivele viitoare

Grupul Agricover își va continua executarea planului său de dezvoltare strategică vizând creșterea organică a cotei sale de piață și atingerea sau consolidarea unei poziții de “lider de piață” pe toate segmentele sale de business.

Agricover Holding S.A. este o societate de tip holding și reprezintă vehiculul prin care sunt deținute cele patru entități ale grupului, respectiv Agricover S.A. (specializată în distribuția de tehnologii agricole), Agricover Credit IFN S.A. (instituția financiară nebancară specializată în finanțarea fermierilor), Abatorul Periș S.A. (specializată în abatorizarea porcilor și procesarea cărnii de porc) și Agricover Technology S.R.L. (prin care Grupul intenționează, începând cu 2022, să ofere fermierilor acces la cele mai noi inovații în agricultura mondială și, practic, să le faciliteze acestora o transformare a modului în care își desfășoară activitatea prin intermediul accesării tehnologiilor digitale).

În prezent, în cadrul subsidiarelor Agricover Holding S.A. își desfășoară activitatea peste 1.000 de angajați. Grupul deservește un portofoliu de peste 6.000 de clienți fermieri activi, care exploatează peste 2,2 milioane de hectare de teren arabil la nivel național.

Acționarul majoritar al Agricover Holding este Jabbar Kanani, cu o participație de 87,269% din capitalul social subscris și vărsat. Un alt acționar important este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care deține 12,727% din acțiunile Agricover Holding. Adama Agriculture B.V., membră a Grupului Syngenta, unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse pentru protecția plantelor și semințe certificate, deține 10,000% din acțiunile Agricover S.A..