Cadrul de guvernanță

Cadrul de Guvernanță Corporativă al Agricover este unul dintre elementele cheie ale unei strategii de creștere durabilă, aliniată cu ambiția Agricover de a defini agricultura de mâine prin creșterea de comunități puternice de fermieri, asigurarea accesului facil la soluții inovatoare și la cele mai noi tehnologii.

Consiliul de Administrație este dedicat menținerii celor mai înalte standarde de Guvernanța Corporativă pentru a asigura conducerii executive un cadru de principii care să determine succesul pe termen lung al segmentelor de business dezvoltate în cadrul grupului Agricover.

Robustețea structurilor de Guvernanță Corporativă ale Agricover se vede prin disciplina financiară, atenția pentru gestionarea riscurilor și responsabilitatea socială demonstrate constant.

Consilii de administrație

Consiliile de administrație și-au definit responsabilitățile și un set de situații si preocupări pentru care le este rezervată luarea deciziilor, acestea fiind prevăzute în mandatul membrilor.

  • Agricover Holding SA
  • Agricover SA
  • Agricover Credit IFN SA

Agricover Credit IFN SA

Agricover Holding SA

Agricover SA

Comitetele grupului

Comitetul de audit și risc supraveghează și asigură implementarea corectă a politicilor financiare și contabile, precum și evaluarea complexă a riscurilor, funcționând la nivelul fiecarei entități din

  • Comitetul de audit și risc
  • Comitetul de remunerare și nominalizare

Comitetul de audit și risc

Comitetul de remunerare și nominalizare

Conducere executivă

Faceți cunoștință cu echipa de conducere Agricover, a cărei expertiză solidă și know how din diverse domenii de activitate reprezintă garantul performanței și al dezvoltării sustenabile a tuturor segmentelor de business ale

  • Agricover Holding SA
  • Agricover SA
  • Agricover Credit IFN SA
  • Agricover Technology SRL

Agricover Credit IFN SA

Agricover Holding SA

Agricover SA

Agricover Technology SRL